La Generalitat obre consulta pública per regular els mitjans comunitaris

14 FEB
2017

El Departament de la Presidència impulsa un decret sobre els serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre. Per tal de garantir la participació de la ciutadania en l'elaboració d'aquesta disposició, s'obre una consulta pública per demanar l'opinió de la ciutadania en general i, en particular, dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectats, en relació a aquesta proposta normativa. 

Segons la Direcció General de Mitjans de Comunicació, els mitjans del tercer sector, al no ser públics ni tampoc respondre al model comercial dels privats, necessiten una regulació pròpia que els proporcioni seguretat jurídica. La iniciativa d'aquest decret té per objecte regularitzar de forma definitiva la situació dels mitjans de comunicació audiovisual de caràcter comunitari prestats sense ànim de lucre, per tal de garantir-los la seguretat jurídica necessària per portar a terme aquesta activitat i alhora prevenir la proliferació d'activitats de radiodifusió comercial sense títol habilitant. El règim previst en aquest esborrany de decret ha de permetre que aquests serveis disposin d'un espai específic de comunicació, al qual podran accedir mitjançant l'obtenció d'una llicència o a través d'una comunicació prèvia, i contempla també l'establiment de mesures de foment, així com un fòrum de debat entre l'administració i les entitats representatives, a través d'un Consell assessor.

El període per fer aportacions a la consulta pública acaba el 24 de febrer.

Informacions i esdeveniments d'interès per a la comunicació local.

(c) 2012. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de CatalunyaDESARROLLO WEB